Malgorzata Kawashima


Four Sketches
detail, pencil on paper
9"x12"
2008
 © Malgorzata Kawashima, All rights reserved.